Home

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji oferty firmy Lean-Soft.

Home
O firmie O firmie

Firma Lean-soft oferuje oprogramowanie do zarządzania małą i średnią firmą - nasze produkty tworzone są z myślą o przedsiębiorstwach zamierzających funkcjonować wg. rozwiań opartych na Lean Management.

Firma Lean-soft oferuje rozwiązania wspierające większość procesów wystepujących w firmach, poczynając od sprzedaży Lean-CRM, Lean-CAD i Lean-MS, poprzez zarządzanie produkcją Lean-MS, Lean-CAD i Lean-MT, a kończąc na zarządzaniu jakością Lean-QS, Lean-CAD, Q-CAD, Lean-MES.


Jeśli planują Państwo skorzystać z dofinansowania zewnętrznego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, to zaprszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Współpracujemy z zewnętrznymi firmami konsultingowymi, z którymi przygotujemy dla Państwa wniosek o dofinansowanie zewnętrzne (zależne od województwa, w którym znajduje się Państwa firma).


Za nami przemawia doświadczenie - już 10 lat minęło od rozpoczęcia prac nad rozwojem naszych głównych produktów (systemy Lean-QS i Lean-MS).Tworzymy rozwiązania dla biznesu już ponad 10 lat.

Zarządzanie firmą

Lean-MS Lean-MS - program komputerowy do zarządzania firmą.

Program Lean-MS wspomaga zarządzanie małej i średniej firmy, a przy tej okazji jest prosty, szybki i tani we wdrożeniu, nauce oraz w obsłudze.
Program umożliwia realizację zleceń o charakterze handlowym, usługowym oraz usługowo-handlowym. Dzięki prostocie obsługi systemu sprawdza się zarówno w organizacjach kilkuosobowych, jak również w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej (nawet 100 użytkowików). W przypadku małych firm system może być skutecznie obsługiwany nawet przez 1-2 pracowników.
Struktura wyrobów może być również wykorzystywana w firmach logistycznych, budowlanych, usługowych i handlowych, posiadających w swojej ofercie produkty złożone (składające się z większej ilości materiałów, półwyrobów lub detali) i wymagających złożonego procesu zamówienia (grupami materiałowymi).

Lean-MS w wersji minimaliztycznej może być wykorzystany do rejestrowania przyjęć i wydań magazynowych oraz do rejestrowania faktur sprzedażowych (wersja dla mikrofirm).


W szczególności Lean-MS umożliwia:
• Sprzedaż,
• Magazyn,
• Technologia - może być wykorzystana na tworzenia złożonych struktur zakupowych lub usługowych,
• Zakupy,
• Produkcja, usługi lub kooperacja,
• Sprzedaż.


Lean-QS Lean-QS - system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością oraz Lean Manufacturing.

System Lean-QS jest narzędziem informatycznym wspomagającym zarządzanie zarządzanie jakością zgodne z normami serii ISO w firmie.
System Lean-QS oferuje komputerowe narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę, oszczedzają czas, pomagają w koordynacji i ciągłym doskonaleniu. Lean-QS rozwijany jest od 2006 roku i sprawdził się w małych firmach usługowych i handlowych zarudniających do 25 pracowników. W przypadku małych firm i przy ograniczonej funkcjonalności system może być skutecznie obsługiwany nawet przez jednego pracownika (zatrudnionego na część etatu).

Zakres fukcjonalny Lean-QS o:
• Kwalifikacja i ocena dostawców,
• Reklamacje zakupowe,
• Reklamacje klienta,
• Ocena zadowolenia klienta,
• Nadzór dokumentacji systemowej, klienckiej, produktowej,
• Wskaźniki (ocena procesów),
• Audity,
• Personel (wymagania, ocena, szkolenia),
• Zebrania i inne problemy,
• Harmonogramy i projekty,
• Analizy,

Home

Lean-MT Lean-CAD - Graficzne wspomaganie zarządzania w firmie.

Oprogramowanie Lean-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników różnych działów w firmie, w szczególności chcących wprowadzać różne narzędzia ułatwiające pracę zgodnie z filozofią Lean Manufacturing.
W szczególności Lean-CAD umożliwia:
• wykonywanie schematów organizacyjnych przedstawiających zależności między komórkami organizacynymi występującymi w firmie,
• przygotowanie schematów obejmujących mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping), będącego jednym z podstawowych narzędzi w analizie zgodności procesów z wymaganiami Lean Manufacturing,
• opracowanie layout-u biur i innych obiektów firmowych, które można zarówno edytować, jak również eksportować do innych formatów. Lay out przedstawia przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych obiektów w pomieszczeniu, budynku, czy hali produkcyjnej.


Więcej na temat zarządzania firmą

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji oferty firmy Lean-Soft.

Home

Lean-QS Lean-QS pro - system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością oraz Lean Manufacturing.

System Lean-QS pro jest kompleksowym narzędziem informatycznym wspomagającym zarządzanie zarządzanie jakością zgodne z zasadami Lean Manufacturing w firmie.
Lean-QS pro oferuje komputerowe narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę, oszczędzają czas, pomagają w koordynacji i ciągłym doskonaleniu.
Zakres fukcjonalny Lean-QS pro o:
• Kwalifikacja i ocena dostawców,
• Kontrola wejściowa,
• Reklamacje zakupowe,
• Statystyczna kontrola procesu SPC,
• Kontrola wyrobów wraz z SPC,
• Błędy w produkcji,
• Błędy w kontroli ostatecznej/ zatrzymania,
• Reklamacje klienta,
• Ocena zadowolenia klienta,
• Nadzór wyposazenia kontrolno-pomiarowego, MSA wartościowe i atrybutowe,
• Nadzór dokumentacji systemowej, klienckiej, produktowej,
• Wskaźniki (ocena procesów),
• Audity,
• Personel (wymagania, ocena, szkolenia),
• Zebrania i inne problemy,
• Harmonogramy i projekty,
• Analizy,
• Narzędzia jakości: Raport 8D, PDCA, Ishikawa, 5 Why, Pareto.,
• Inne: Kaizen, 5S, BHP, Środowisko, PFMEA, Nadzór działań korygujących.


Home

Lean-MT Lean-CAD - Graficzne wspomaganie zarządzania w firmie.

Oprogramowanie Lean-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników różnych działów w firmie, w szczególności chcących wprowadzać różne narzędzia ułatwiające pracę zgodnie z filozofią Lean Manufacturing.
W szczególności Lean-CAD umożliwia:
• nanoszenie znaczników wraz z opisami szczegółowymi na dokumentacji produkcyjnej, jakościowej i technologicznej (znaczniki są to punkty pomiarowe lub informacyjne nanoszone na rysunku w celu konieczności ich kontroli na różnych etapach procesu wewnętrznego lub w celu poinformowania o statusie dokumentu czy innych uwagach związanych z rysunkiem),
• wykonywanie schematów przedstawiających mapę procesów w firmie lub organizacji, które są podstawowymi dokumentami przedstawiającymi powiązania procesów wewnątrz firmy lub organizacji,
• wykonywanie diagramów procesów obejmujących zarówno procesy technologiczne, jak również procesy systemów jakości, procesy kontrolne,
• przygotowanie schematów obejmujących mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping), będącego jednym z podstawowych narzędzi w analizie zgodności procesów z wymaganiami Lean Manufacturing,Lean-MES Oprogramowanie Q-CAD – graficzne wsparcie kontroli jakości.

Oprogramowanie Q-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników działu jakości. W szczególności Q-CAD umożliwia:
wykonywanie zdjęć,
• obróbkę zdjęć oraz dokumentacji graficznej w innych formatach, w tym pliki CAD (nanoszenie znaczników, tekstów, opisów, obiektów graficznych takich jak prostokątów, elips, krzywych wielopunktowych, linii),
eksport znaczników do plików Excel lub do oprogramowania Lean-QS (umożliwiając przygotowanie reklamacji, planów kontroli, dokumentacji technologicznej, dokumentacji kontrolnej),
łączenie zdjęć i dokumentacji graficznej z obiektami dodatkowymi oraz ich eksport w postaci następujących formatów: jpg, tiff, png, bmp, gif, pcx, ico, xbmp, dcm, tga, jpg2, ps, pcx, pdf, psd,
zapis dokumentu w formacie qcad i wtedy możliwa będzie ponowna edycja obiektów i rysunków wcześniej stworzonych w programie Q-CAD,
• wykonywanie pomiarów detali występujących na zdjęciach (wymagane jest przeprowadzenie skalowania obrazów),
• wykonywanie obróbki obrazów (obróbka kolorów, jasności, barwienia).

Oprogramowanie Q-CAD może być zastosowane w następujących obszarach w firmie:
kontrola wejściowa i wyjściowa w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych (kontrola wybranych parametrów, wymiarów, cech wyrobu lub materiału),
kontrola w produkcji w szczególności branża automotive, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy, przemysł elektroniczny, przemysł szklarski, przemysł maszynowy, przemysł drzewny,
• budownictwo umożliwiając wykonywanie szacunkowych pomiarów obiektów (m.in. pomiar wymiarów zewnętrznych, pomiar kątów),
• przygotowanie dokumentacji technologicznej zawierającej system znaczników (dokumentacja APQP, plany kontroli, audity produktu),
kontrola wizualna wyrobów z różnych branż (jubiler, poligrafia, firmy z branży tekstylnej, pracownie biologiczne, serwisy RTV, serwisy komputerowe, serwisy telefonii komórkowej, serwisy samochodowe)
• przeprowadzenie audytów produktu (w szczególności parametrów wymagających kontroli wizualnej oraz pomiarów zewnętrznych detalu, pomiarów błędów wykonania detalu),
laboratoria badawczo-rozwojowe (szpitale, gabinety medyczne, jednostki badawcze wyższych uczelni, działy R&D w firmach),
działalność edukacyjna (szkoły, pracownie zajęć przyszkolnych, laboratoria przyszkolne).

Home

Lean-MES Lean-MES - Rejestracja danych pomiarowych procesów technologicznych.

System Lean-MES jest aplikacją rozszerzającą funkcjonalność oprogramowania Lean-MS oraz Lean-QS o możliwość zbierania informacji w czasie rzeczywistym ze stanowisk produkcyjnych, czujników oraz sensorów pomiarowych zlokalizowanych w procesie technologicznym, sygnałów i parametrów jakościowych, a ponadto aplikacja umożliwia prowadzenie badań i analiz statystycznych podczas rozwoju procesu lub produktu.


Więcej na temat zarządzania jakością

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji oferty firmy Lean-Soft.

Home

Lean-MS Lean-MS pro - Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

Lean-MS pro umożliwia realizację zleceń o charakterze produkcyjnym, produkcyjnym wymagajacym zastosowania kooperacji oraz produkcji z materiałów powierzonych. Szczególnie polecany jest dla firm realizujacych produkcję małoseryjną i jednostkową. System bardzo ułatwia i przyspiesza prace związane z realizacją zleceń, a jednocześnie ogranicza możliwości wystąpienia pomyłek. Ponadto bardzo ułatwia kontrolę realizacji zleceń klienta oraz dostaw zakupowych. Dostępne są narzędzia monitoringu zamówien na każdym etapie ich realizacji. Obszar księgowości jest realizowany w ograniczonym zakresie (magazyn i sprzedaż).
Swoim zakresem funkcjonalności wspomaga oraz integruje większość procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz handlowym.

W szczególności Lean-MS pro umożliwia:
• Sprzedaż,
• Magazyn,
• Technologia,
• Zakupy,
• Produkcja,
• Sprzedaż.


Home

Lean-MT LEAN-MT - System do zarządzania produkcją warsztatową i utrzymaniem ruchu.

Program LEAN-MT jako informatyczne narzędzie służy do wspomagania zarządzania produkcją warsztatową i utrzymaniem ruchu.
W szczególności oprogramowanie Lean-MT umożliwia:
• nadzór zleceń pracy dla służb utrzymania ruchu,
• nadzór planowych okresowych przegladów maszyn,urządzeń, wyposażenia itd.,
• prowadzenie magazynu części mzamiennych, materiałów pośrednich itd.,
• analizowanie i prezentowanie wyników w formie zestawień oraz wykresów (ponad 50 wykresów oraz raportów),
• prace w trybie sieciowym tzn. każdy użytkownik współtworzy i ma dostęp do wspólnych informacji. Użytkownicy mają dostęp do zdefiniowanych przez kierownictwo funkcji systemu. Dostęp jest ograniczony podaniem hasła i identyfikatora użytkownika,


Lean-MT Lean-CAD - Graficzne wspomaganie zarządzania w firmie.

Oprogramowanie Lean-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników różnych działów w firmie, w szczególności chcących wprowadzać różne narzędzia ułatwiające pracę zgodnie z filozofią Lean Manufacturing.
W szczególności Lean-CAD umożliwia:
• nanoszenie znaczników wraz z opisami szczegółowymi na dokumentacji produkcyjnej, jakościowej i technologicznej (znaczniki są to punkty pomiarowe lub informacyjne nanoszone na rysunku w celu konieczności ich kontroli na różnych etapach procesu wewnętrznego lub w celu poinformowania o statusie dokumentu czy innych uwagach związanych z rysunkiem),
• wykonywanie schematów przedstawiających mapę procesów w firmie lub organizacji, które są podstawowymi dokumentami przedstawiającymi powiązania procesów wewnątrz firmy lub organizacji,
• wykonywanie diagramów procesów obejmujących zarówno procesy technologiczne, jak również procesy systemów jakości, procesy kontrolne,
• przygotowanie schematów obejmujących mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping), będącego jednym z podstawowych narzędzi w analizie zgodności procesów z wymaganiami Lean Manufacturing,
• opracowanie layout-u biur i innych obiektów firmowych, które można zarówno edytować, jak również eksportować do innych formatów. Lay out przedstawia przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych obiektów w pomieszczeniu, budynku, czy hali produkcyjnej.

Więcej na temat zarządzania produkcją

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji oferty firmy Lean-Soft.

Home
Lean-Project Optymalizacja internetowa - kompleksowe usługi budowy pozycji i poprawy widoczności firmy w internecie.

Jeśli obserwują Państwo spadek sprzedaży, to może się okazać, że wynika on z niedpopasowania Państwa strony internetowej do wymagań stworznych dla stron mobilnych (stworzonych m.in przez Google i Bing). W takim przypadku będzie następował ciągły spadek jej pozycji i jednocześnie również jej widoczność w internecie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy będą w stanie zdiagnozować problemy związane z Państwa stroną internetową i ewentualnie zaproponować rozwiązania mające na celu ich usunięcie.

W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb klienta zostanie zapropoowany Państwu zakres potencjalnych działań związanych z optymalizacją internetową i następnie po ich akceptacji zostaną podjęte przez nasz zespół działania mające na celu osiągnięcie poprawy widoczności firmy w internecie. Do każdego projektu przygotowywany zostaje szczegółowy zakres działań w postaci harmonogramu i po każdym etapie klient zostaje informowany o postepie realizaji projektu.


Działania składające się na optymalizację internetową mogą obejmować:
analiza zawartości strony internetowej,
optymalizacja kodu strony intenetowej ze względu na jej widoczność na urządzeniach mobilnych,
• tworzenie mobilnych stron internetowych, w oparciu o platformę Wordpress, Joomla lub inne sytemy zarządzania treścią CMS,
• działania związane z pozycjonowaniem strony internetowej (poprawą widoczności strony w internecie),
• realizacja kampanii reklamowych Adwords w internecie,
• budowanie bazy linków zwrotnych strony internetowej,
• optymalizacja widoczności strony internetowej na portalach branżowych,
• budowa obecności strony internetowej w mediach społecznościowych,
• przygotowanie projektu i nadór nad realizacją akcji mailingowych.

Po przeprowadzeniu analiz wspólnie z Państwem ustalimy zakres i rodzaj działań, które chcielibyśmy podjąć, aby uzyskać wzrost liczby Państwa kientów .


Lean-Project Integracja biznesowa - kompleksowe narzędzia zwiekszajace mobilność prowadzenia działalności biznesowej.

Integracja firmowej strony internetowej z serwisami zewnętrznymi obejmuje:
• Integracja mobilnych stron internetowych ze sklepem internetowym WooCommerce,
• Integracja strony internetowej z mediami społecznościowymi (Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube),
• Integracja strony internetowej z internetowymi serwisami zewnętrznymi (np. Allegro).

Przygotowanie narzędzi umożliwiających widoczność danych produktów Lean-Soft w internecie obejmuje:
internetowy dostęp do wybranych danych pochodzących z oprogramowania Lean-QS oraz Lean-QS pro
internetowy dostęp do wybranych danych pochodzących z oprogramowania Lean-MS oraz Lean-MS pro
• dostęp klientów do wybranych danych systemów Lean-QS oraz Lean-MS (stany wyrobów gotowych, stan realizacji zamówień).

Wykonanie aplikacji pracujących na urządzeniach mobilnych (Android, IOS) obejmuje:
• Aplikacje internetowe wspierające działalność biznesową na urządzenia mobilne wyposazone w system Android,
• Aplikacje internetowe wspierające działalność biznesową na urządzenia mobilne wyposazone w system IOS.


Więcej na temat działań związanych z internetem

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji oferty firmy Lean-Soft.

Home
Lean-Transfer Firma Lean-Soft oferuje współpracę przy uzyskaniu środków na wsparcie małych i średnich firm z udziałem środków UE.

Nasza oferta obejmuje współpracę przy realizacji projektów związanych z uzyskaniem dotacji z funduszów UE na działania związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych /skrót TIK/ w działalności gospodarczej.
Projekty związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych skierowane sa przede wszystkim do mikro, małych i średnich firm zlokalizowanych na terenie Polski.

Inwestycje wspierane w ramach projektów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:
B2B Business to Business - model uwzględnia współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych,
B2C Business to Consumer - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK,
B2E Business to Employee - model zakłada wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik,
C2C Consumer to Consumer - model zakłada interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Zapraszamy do kontaktu zarówno osoby zainteresowane procesem aplikowania o dotacje z UE, jak również firmy świadczące usługi w zakresie pozyskiwania dotacji (pisania wniosków).


Dane kontaktowe:

biuro@lean-soft.com

Tel.: +48 (0)883 993 155Więcej na temat wsparcia EU

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji oferty firmy Lean-Soft.

Home
Dane kontaktowe Dane kontaktowe

LEAN-SOFT Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 11/E6

40-082 Katowice

biuro@lean-soft.com - współpraca

info@lean-soft.com - oferty

Tel.: +48 (0)510 961 697

Tel.: +48 (0)883 993 155

Fax: 32 700 36 48

Zapraszamy do kontaktu.

Home
Wysłanie wiadomości Wyślij wiadomośćWyślij

Zapraszamy do kontaktu.